Breve til Alexander Kielland (18. februar 1849 - 6. april 1906)
 
 Efter at J. P. Jacobsen var kommet til København i 1881, blev han hurtigt venner med den norske
 forfatter Alexander Lange Kielland, i hvis hjem han ofte kom. Efter middagen fortalte "Excellencen" 
 eventyr for Kiellands børn.

 Øgenavnet "Excellencen" stammede ikke alene fra en del af Jacobsens væsen, men også fra hans  
 påklædning. Han gik således i de senere år næsten altid med høj hat.

 Jens Kielland, Alexanders Kiellands søn, har fortalt, at J. P. Jacobsen kunne 95 forskellige kabaler.
 Han viste dem gerne. Kabalerne havde han lært sig i Thisted efter en bog, når han ikke kunne læse
 for sygdommen.      
 

  30-VII-1882, Vallø
  29de Dag i Glugmaaned. 1885 Thisted
  13-3-1885, ThistedSiden sidst opdateret den 19. april 2010 af F. Fritze
Siden oprettet den 17. april 2010 af F. F.