Breve fra J. P. Jacobsen.
__________________________________________________________________________
 
Edvard Brandes (1872-1885) Carl Ploug (1878)
Georg Brandes (1873-1881) Axel Helsted (1880)
Vilhelm Møller (1872-1885) Frk. Zoffmann (1873-1874)
Agnes Møller (1873-1883) Forældrene (1863-1883)
Frederik Hegel (1868-1884) Faderen (1868-1874)
Emanuel Fraenkel (1875-1882) Moderen (1867-1881)
Alexander Kielland (1882-1885)   William Jacobsen, broderen (1867-1883)
Hans Vodskov (1876-1881)
 

Breve fra, til og imellem brødrene Brandes er optrykt i Georg og Edvard Brandes: Brevveksling med
nordiske Forfattere og Videnskabsmænd I-VIII, DSL 1939-42; vedrørende J. P. Jacobsen se især 
bind 2 og 3.

Samlede værker bind 5 og 6, 1973-74, indeholder breve fra J. P. Jacobsen med indledninger og kommentarer af professor, dr. phil. Frederik Nielsen.

Breve fra J. P. Jacobsen udgivet med forord af Edvard Brandes 1899, 4. udgave 1968.

Kristian Hvidt (udg.): Et venskab. En brevveksling mellem J. P. Jacobsen og Edvard Brandes, 1988.

Siden sidst opdateret den 24. april 2010 af F. Fritze.
Siden oprettet den 2. januar 2007 af  F. F.