Breve til Georg Brandes  (1842 - 1927)
 
 Georg Brandes henvendte J. P. Jacobsen sig til i slutningen af tresserne for at søge råd om sin  
 digtning, forbindelsen blev dog først knyttet nogle år senere, i begyndelsen af 70´erne. De blev aldrig  
 dus, Georg Brandes vedblev at stå som den lidt ældre autoritet. De to brødres fælles forsøg på at
 hjælpe Jacobsen - han skulle skubbes til papiret - er senere tolket som en føring i den litteraturpolitiske
 retning, Brandes ønskede. En opfattelse der faktisk indebærer en nedvurdering af begge parter.
 J. P. Jacobsen lod sig ikke føre.    
 

  Udateret. (kladde til et svarbrev).
  8-11-1873. Thisted.
  Udateret.
  December 1875, Thisted. 
  11-9-1876,Thisted.
  15-11-1876, Thisted.
  2-2-1877, Thisted.
  6-2-1877. Thisted.
  2-5-1877, Thisted.
  26-12-1877, Montreux. 
  12-2-1878, Montreux. 
  9-4-1878, Montreux. 


26-4-1878, Montreux. 
6-5-1878, Montreux. 

3-11-1878, Rom.
17-1-1879, Rom.
3-6-1879, Rom.

11-12-1879, Thisted.
25-11-1880, Thisted.
27-12-1880, Thisted.
30-12-1880, Thisted.
3-2-1881, Thisted.
13-3-1881, Thisted.
22-9-1881, Ny Adelgade 5.


Siden sidst opdateret den 14. april  2010 af F. Fritze
Siden oprettet den 2. januar 2007 af F. F.