Litteraturkritik.
_____________________________________________________


Søren Hallar:
Synselementerne i Naturskildringen hos J. P. Jacobsen, 1921, disputats  

Aage Knudsen: J. P. Jacobsen i hans digtning. 1950

Frederik Nielsen: J. P. Jacobsen. Digteren og Mennesket. En litterær undersøgelse,1953, disputats.
(3. udg. i 1968 i 2 bind, I: Mennesket, II: Digteren.

Torben Brostrøm: Labyrint og Arabesk. 1967. Vedr. J. P. Jacobsen, se Arabesker s. 161. 

Jørn Vosmar:
J. P. Jacobsens digtning. 1984. (Disputats forsvaret på Aarhus Universitet
den 9.11.1984)

Spring, Tidsskrift for moderne dansk litteratur nr. 13. 1998. (Temanummer om J. P. Jacobsen)
   Med baggrund i et seminar på Lysebu Konferencecenter ved Oslo i anledning af 150-året for 
   J. P. Jacobsens fødsel, er samlet en række artikler med bl.a. stilkritiske, dekonstruktive, filosofiske 
   og modernitetskritiske analyser af nogle af hans vigtigste tekster.

Indhold: 
  Kjersti Bale, »Melankolske konstellationer. J. P. Jacobsens 'Fru Marie Grubbe'«, s. 7-26.
  Claudio Magris, »Nihilisme og melankoli. Jens Peter Jacobsens 'Niels Lyhne'«, s. 27-35 
  [forord til italiensk 1980-udg., forkortet].
  Erik Østerud, »Symbol og allegori. En læsning af novellerne 'Mogens', 'Pesten i Bergamo' og 
  'Der burde have været Roser'«, s. 36-56.
  Carsten Madsen, »Den fragmenterede betydning. J. P. Jacobsens Michelangelo-arabesk«, s. 61-80.   
  Jørn Erslev Andersen, »J. P. Jacobsen, kompositorisk heterogenitet og poetisk tænkning - eller    
  embryonale kvanter i spring«, s. 81-93.
  Jesper Pihl, »Den moderne tilstand«, s. 94-116.
  Peter Madsen, »J. P. Jacobsens fin-de-siècle«, s. 117-124.

 Niels Kofoed - Arabesken og dens æstetiske former. 1999. Vedr. J. P. Jacobsen  s. 113-131.  

KRYSTALLISATIONER - J. P. JACOBSEN, EN MODERNE MANDSFORFATTER
Susanne V. Knudsen. NIKK, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, Oslo Uni., marts 2005.


Siden sidst opdateret den 17. april  2010 af  F. Fritze
Siden oprettet den 24. oktober 2005 af F. Fritze.