Selskabets historie.
___________________________________________________________________________
Om baggrunden for J. P. Jacobsen-Selskabet:

   Da flere bygninger, bl.a. J. P. Jacobsens fødehjem, skulle rives ned for at give plads til biler,  blev der protesteret mod at nedrive  fødehjemmet. Men da der kunne gives tilskud til oprettelse 
af parkeringspladsen, ville beløbet for J. P. Jacobsen arealet blive trukket fra tilskuddet. Derfor ønskede  byrådsmedlemmer at få huset revet ned. Det lykkedes at skaffe de penge, kommunen gik glip af, i det konsul Jorck og hustrus Fond stillede sig velvilligt. Derfor sidder der i dag en 
plade på muren i fødehjemmet med tak til fonden. 


                                    Han kastede Glans over Land og Sprog

     Digteren J. P. Jacobsens Fædrenehjem i Thisted overdraget til J. P. Jacobsen-Selskabet:

       Thisted, fredag (privat)
  Digteren J. P. Jacobsens fædrene hjem i Thisted blev i dag ved en lille højtidelighed overdraget til J. P. Jacobsen-Selskabet af bevaringskomiteen.
   Formanden for komiteen, rektor Gunnar Rosholm, Thisted, fremhævede, at der er digtere, hvis budskab ikke kan standses af landegrænser, fordi det angaar søgende og følende mennesker. De tilhører verdenslitteraturen.
  - Ogsaa vor lille by fik lov at fostre en søn, hvis virke har haft betydning for liv og digtning langt uden for landets grænser. Naar hans ry har kastet glans over vort sprog, over vort land og over vor by, er det en pligt for os at bevare de ting og steder, der har markeret hans korte livsbane.
   Rektor takkede alle, der havde medvirket til opgavens løsning og overdrog huset til  J. P. Jacobsen-Selskabet, hvis formand rektor ogsaa er, og hvorfor han i denne egenskab takkede og afgav løfte om, at selskabet vil værne om huset i den samme aand, hvori komiteens arbejde er blevet gjort i ærbødighed for digterens minde.
   Flere af byens haandværkere har ydet gratis arbejde eller materialer til istandsættelsen af huset; en indsamling  har mødt udstrakt velvilje, og der er modtaget bidrag fra konsul Jorck og hustrus Fond, fra Historisk Samfund, fra turistforening, fra tipsmidlerne.

Artikel i Jyllands-Posten den 17.10.1959.


Selskabets tidligere formand, lektor Jørgen Munk, Thisted, har skrevet en brochure om selskabet.Sidst opdateret den 20. april 2005 af F. F. Nissen.
Siden oprettet den 19. april  2005 af F. F. Nissen